0212 549 70 91 - 92

Teknik Bilgiler

Sfero döküm ve pik döküm, iki farklı döküm yöntemidir ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sfero döküm, demir ve çelik gibi malzemelerin dökümünde kullanılan bir yöntemdir. Sfero döküm, sferoid grafit adı verilen özel bir grafit formunun oluşmasını sağlar. Bu grafit formu, malzemeye yüksek dayanıklılık, darbe emilimi ve mukavemet sağlar. Sfero döküm, otomotiv, makine, enerji ve diğer birçok sektörde kullanılan parçaların üretiminde tercih edilen bir yöntemdir.

Pik döküm ise titanyum alaşımları, nikel alaşımları gibi yüksek mukavemetli malzemelerin dökümünde kullanılan bir yöntemdir. Pik döküm, malzemelerin yüksek sıcaklıklarda eritilip özel kalıplara dökülerek şekillendirilmesini sağlar. Bu yöntem, son derece karmaşık ve hassas parçaların üretiminde kullanılır. Havacılık, savunma, uzay endüstrisi gibi alanlarda pik döküm sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Her iki döküm yöntemi de özel kalıplar, yüksek sıcaklık ve kimyasal bileşimler gerektiren işlemler içerir. Sfero döküm ve pik döküm, son derece dayanıklı ve yüksek performanslı parçaların üretiminde etkili yöntemlerdir ve endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum döküm, alüminyum alaşımlarının özel kalıplara dökülerek istenilen şekil ve özelliklere sahip parçaların üretildiği bir metal işleme yöntemidir. Bu işlem, alüminyumun dayanıklılığı, hafifliği, korozyona dayanıklılığı ve iyi ısı ve elektrik iletkenliği gibi özelliklerinden dolayı geniş bir endüstriyel uygulama alanına sahiptir....
Hayır, pik döküm bir döküm yöntemi değildir ve genellikle bir kaynak yöntemi olarak kullanılmaz. Pik döküm, çelik veya demir gibi metallerin eritilerek, ısıtılan kalıba enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir döküm yöntemidir. Kaynak işlemi ise, iki veya daha fazla metal parçanın birleştirilmesi...
Gri döküm, dökme demirin en yaygın ve popüler türlerinden biridir. Grafit fazının mikro yapıda bulunduğu ve dökme demiri karakterize eden özelliklerden biridir. Grafit, karbonun serbestce kristalleştiği bir formdur ve dökme demirin matris yapısında dağılım gösterir. Gri dökümün adını, grafit fazının...
Sfero döküm, sferoid grafit adı verilen özel bir grafit formu içeren dökme demir malzemesinin üretim yöntemidir. Sfero döküm, çeşitli avantajları nedeniyle birçok uygulamada tercih edilmektedir. İşte sfero dökümün neden tercih edildiğine dair bazı önemli nedenler: Yüksek Mukavemet Sfero döküm, dökme...
Pik döküm, döküm işlemiyle üretilen bir malzemedir. Pik döküm, çelik ve diğer dökme demir türlerine kıyasla daha yüksek dayanıklılığa ve darbe direncine sahiptir. Ayrıca çekme mukavemeti, tokluk ve aşınma direnci gibi özelliklerde de avantaj sağlar. Bu nedenle pik döküm, birçok...
Pik döküm ve sfero döküm, iki farklı döküm yöntemidir ve farklı malzemelerin üretiminde kullanılırlar. İşte pik döküm ve sfero döküm arasındaki temel farkları açıklayan bilgiler: Pik Döküm: Pik döküm, genellikle dökme demirin üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Dökme demir, demir ve...
Pik döküm soba, pik döküm yöntemiyle üretilen ve genellikle ısınma amacıyla kullanılan bir tür sobadır. Pik döküm, erimiş metalin uygun bir kalıp içine dökülerek şekillendirildiği bir döküm yöntemidir. Pik döküm sobalar, genellikle dökme demir malzemeden yapılmıştır. Dökme demir, ısıyı iyi...
Pik döküm süzgeç, genellikle mutfakta kullanılan bir araçtır. Bu süzgeçler metal veya dökme demirden yapılmıştır ve genellikle yuvarlak veya oval şekilli deliklere sahip bir kapak şeklindedir. Pik döküm süzgeçler, yiyecekleri sıvıdan veya başka bir bileşenden ayırmak için kullanılır. Örneğin, makarna,...
Döküm mazgal, genellikle demir veya başka bir metalden yapılmış, kaldırımlar, yollar veya yer altı altyapılarında kullanılan bir tür kapaktır. Mazgal, üzerinde bulunduğu alanın erişimini sağlamak, korumak ve drenajı sağlamak amacıyla yerleştirilir. Döküm mazgallar, genellikle trafik akışının olduğu alanlarda kullanılır ve...
Pik döküm birçok alanda kullanılan döküm türlerinden bir tanesidir. Pik döküm temizlenmesini yaparken aşağıdaki adımların uygulanması gerekir. Bu sayede istenilen temizlik elde edilmiş olacaktır. Soğutma İşlemi Pik döküm parçasının döküm işleminden sonra soğuması beklenir. Bu süre, dökümün boyutuna, malzemesine ve...
Ggg 40 sfero döküm analizi, ürün özellikleri ve hangi alanlarda kullanılabileceği konusunda bilgi vermektedir. Bu nedenle küresel grafitli dökme demir olarak tanımlanan ggg 40 sfero döküm değerlendirmeleri yapılmaktadır. Hayatın pek çok alanında büyük gereksinim duyulan ggg 40 sfero dökümün kimyasal...
Pik döküm kaynak tutar mı, çeşitli metal malzemelerin eritilip belirli kalıplara dökülmesi yoluyla imal edilen parçaların üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Pik döküm malzemeler, uygun elektrot kullanımı ile kaynaklanabilir.  Diğer taraftan pik döküm uygulamaları, otomotiv, savunma sanayii, elektrik sanayii, tarım, mobilya...
Sfero döküm nedir, dökme demirin modernize edilmiş hali olarak tanımlanabilir. Zıt fiziksel özelliklerinin nedeni içeriğinde bulunan mikro yapılar olarak bilinmektedir. Sfero döküm nedir? Sorusuna verilebilecek en kolay cevap, demir ve çelik hurdasına karbon ilave edilerek üretilen alternatif döküm ürünü olacaktır....
GGG50 Sfero döküm özellikleri, eritme usulü elde edilen bir dökme demir türüdür. GGG ifadesi küresel grafitli döküm ürünü olarak anlaşılmaktadır. Bu da GGG50 Sfero döküm olarak bilinmektedir. Malzeme özellikleri arasında en belirgini darbelere karşı yüksek dayanıklılık göstermesidir. Türk Standartlarına göre...
Sfero döküm, yüksek mukavemetli dökümlü malzemelerin bir çeşididir. Bu malzeme, paslanmaz çelik ve karbon çeliğinin birleşimi ile oluşur. Sfero döküm, kendi içerisinde çeşitli özellikler barındırmaktadır. Bu özellikler arasında yüksek dayanıklılık, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek mukavemet ve yüksek aşınma direnci vardır....
Pik döküm çeşitleri bulunmaktadır. Demir cevheri ya da hurdadan çelik üretiminde, ham demir cevherinden nitrojen, silikon, fosfor, kükürt ve fazla karbon gibi safsızlıklar giderilir. Bu uygulamada ortaya çıkan pik demir daha sonra manganez, nikel, krom, karbon ve vanadyum gibi alaşım...
Pik döküm hurda fiyatı ülke ekonomisine büyük katkı sunmaktadır. Hammaddelerin dökümhanelerde yüksek ısılı fırınlarda eritilmesinden elde edilen demir alaşım ürününe pik döküm denmektedir. Pik döküm ürünleri farklı şekillerde üretilebilmektedir.  Pik döküm boru fiyat listesi oluşturarak türüne ve üretim teknolojisine göre...
Sfero döküm ağırlık hesaplama işlemi uzmanlar tarafından eksiksiz olarak yapılabilmektedir. Pek çok evreden geçerek sanayi sektöründe yer alan Sfero döküm eritme yöntemiyle elde edilmektedir. Sfero döküm demir çubuk, boru ve kütle şeklinde sunulabilmektedir. Askanmakina.com.tr internet adresinden kolaylıkla Sfero döküm ürünleri...